STICHTING KUNSTENAARSCOLLECTIEF DE DRAAD

Doelstelling van kunstenaarscollectief De Draad is:

-Het conceptualiseren, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van kunst-gerelateerde manifestaties in de breedste zin van het woord.

-Het verrichten van alle handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Het collectief tracht dit doel o.m. te bereiken door:
-een duurzame bijdrage te leveren aan het cultuurhistorische imago van de regio

-een bijdrage te leveren aan integratie van groepen mensen in de samenleving, zoals minima, culturele minderheden en vluchtelingen -het bevorderen van professionalisering van jonge kunstenaars door middel van interdisciplinaire, actieve kunstbeleving stimulerende projecten.

-een bijdrage te leveren aan de cultureel-maatschappelijke (re) integratie van mensen met lichamelijke- en / of geestelijke beperkingen en idem een bijdrage te leveren aan de cultureel-maatschappelijke (re) integratie van ex- drank en drugsverslaafden.

Het collectief is zelfvoorzienend voor zover ze producten levert uit scheppend werk door producties en het vervaardigen en verkopen van kunst- en kunstgerelateerde producten, al dan niet voortvloeiend uit opdrachten, presentaties en exposities.

De Draad en Het Beleveniscollectief
Stichting Het Beleveniscollectief is een zusterorganisatie van Stichting De Draad. Het Beleveniscollectief biedt een totaalconcept aan voor het ontwerpen en realiseren van speelroutes en speelterreinen, belevenislandschappen, ontmoetingsplaatsen, recreatieve voorzieningen en het ontwikkelen van concepten ter verbetering van woon- en leefklimaat. De behoefte deed zich al spoedig voelen om de organische banden tussen De Draad en het Beleveniscollectief nauwer aan te halen, de opgedane expertise te delen en als resultaat daarvan de vruchten te plukken. Het project Art Carnivale is een goed voorbeeld van gezamenlijk optrekken in uitvoerende zin.

De Draad en Kultuureiland Damsterplas
In nauw overleg met de gemeente Midden-Groningen en organisaties in de directe omgeving hebben meerdere kunstenaars die verbonden zijn aan de stichtingen Het Beleveniscollectief en De Draad gezamenlijk een “plan op maat” ontwikkeld om de locatie Damsterplas geleidelijk om te vormen tot een artistiek en cultureel belevenispark dat officieel Kultuureiland Damsterplas is gaan heten. Het landschap rondom de plas wordt in dit proces getransformeerd tot een laagdrempelig en toegankelijk familiepark waarbij ontmoeten, verblijven, spelen, bewegen, beleven en vooral genieten centraal staan. De interactie tussen mens en natuur krijgt vorm door de “open projecten” waarbij kunstenaars voor langere tijd aan de ontwikkeling van kunst en landschap op locatie verbonden zijn.

KUNST- EN CULTUURHUIS DE ENT

Kunst- en Cultuurhuis De Ent in Hellum is de plek waar gewerkt wordt aan diverse spraakmakende projecten die de culturele vitaliteit van de regio versterken. De Ent ontwikkelt zich tot een culturele
broedplaats in het oostelijk deel van de Woldstreek.

WAT IS DE ENT

De Ent is een plek waar veel mogelijk is. Naast het exposeren van bijzondere kunstexposities, vinden er regelmatig huiskamerconcerten, theater- en kindervoorstellingen, voordrachten en jaargetijde gebonden evenementen plaats. Kunst- en Cultuurhuis De Ent is een inspirerende ontmoetingsplek voor aankomende (podium) kunstenaars die hun artisticiteit voor een geïnteresseerd publiek kunnen etaleren. De Ent ondersteunt het Groningse pop- en podiumklimaat door beginnende podiumartiesten een
podium te bieden met een back up aan professionele begeleiding.
Kunstenaars uit de regio kunnen tegen een laag tarief exposeren in De Ent. Gedurende evenementen en festivals worden kunst- en regioproductmarkten georganiseerd. Originaliteit, zelfwerkzaamheid en duurzaamheid zijn belangrijke criteria voor deelname. Het doel van deze kunstetalage is een grotevariatie aan stijlen en opvattingen te tonen.

ENTV

Stichting De Draad brengt met ENTV op een nog niet eerder in de regio vertoonde manier cultuurdragers, maatschappelijke organisaties, natuur- en milieuorganisaties in kennis met elkaar door
de presentatie van artistiek ”edutainment”, een combinatie van kennisoverdracht en verstrooiing. De plaats waar ENTV gaat uitzenden wordt Kunst- en Cultuurhuis De Ent in Hellum. Vanuit dit cultureel centrum in het oostelijk deel van de gemeente positioneert ENTV een ”virtuele huiskamer” voor het audiovisueel laten vertonen van diverse vormen van (podium)kunst, interviews en documentaires.
In principe zijn bijna alle kunstzinnige- en cultureel geëngageerde presentaties mogelijk, zoals reportages in docuvorm over atelierroutes, kunstmarkten, over aankomend artistiek talent, en specifieke cultuurgerelateerde regio aangelegenheden.
Het project biedt zeer uiteenlopende redactionele werkzaamheden; techniek (audio, video, licht, internet), media (promotie en vormgeving), gastheerschap (ontvangst, begeleiding, lounge), en de
productie (presentatie, redactie, regie). Uitzendingen van ENTV kunnen worden bekeken via facebook.
Gefilmde opnamen kunnen worden terug bekeken op YouTube.
Om ENTV te volgen kunnen belangstellenden tegen een vaste bijdrage donateur worden zodat zij toegang hebben tot de reguliere
uitzendingen en de ”live streams”.

BENT

De Ent heeft er een traditie van gemaakt om jaarlijks met een dichters- en vertellerspodium mee te doen
aan de jaarlijkse Nationale Gedichtenweek. Gedichten worden voorgedragen aan de hand van een landelijk bekend thema of op basis van actuele zaken. De Draad geeft op bijzondere manier uiting aan de overdracht van het geschreven woord. Onder de
verzamelnaam BENT worden dichters uit de provincie Groningen benaderd voor een online literaire uitwisseling en de poëtische ontboezemingen te delen met een geïnteresseerd publiek. Inmiddels bestaat BENT uit een groot aantal dichters, vertellers en geïnteresseerde poëzie- en proza liefhebbers.
Poeziegroep BENT: facebook.com/groups/446259516529361